ស្ករទាំងអស់ សុទ្ធតែប៉ះពាល់សុខភាពក្មេង ឫ យ៉ាងណា?
ស្ករទាំងអស់ សុទ្ធតែប៉ះពាល់សុខភាពក្មេង ឫ យ៉ាងណា?

ស្ករទាំងអស់ សុទ្ធតែប៉ះពាល់សុខភាពក្មេង ឫ យ៉ាងណា?

ចម្លើយ៖ មិនទាំងអស់នោះទេ។

ស្ករដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពក្មេង ដោយស្ករ៖

 • ជាប្រភពចម្បងនៃការផ្ដល់ថាមពលសម្រាប់ការលូតលាស់ (50% ទៅ 60% នៃថាមពលសរុប)
 • ស្ករដែលនៅសល់នឹងបម្លែងជាស្ករបម្រុង(គ្លីកូជេន) ហើយស្ដុកទុកក្នុងសរីរាង្គថ្លើម និងសាច់ដុំក្មេង ដែលវាជាប្រភពនៃថាមពលបម្រុង
 • ជួយរំលាយអាហារ និង ជួយដឹកជញ្ជូនសូដ្យូមឱ្យរាងកាយប្រើប្រាស់
 • ទ្រទ្រង់ដល់សញ្ញាជីវិត (សីតុណ្ហភាពរាងកាយ សម្ពាធឈាម​ ជីបចរ…) ជួយជួសជុលកោសិកា ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់បានលឿននៃទារក និងក្មេង
 • ជួយរក្សាទុកខ្លាញ់សម្រាប់ការផលិតថាមពល ។

លើកលែងតែអាណាព្យាបាលផ្ដល់ជាតិស្ករមិនបានត្រឹមត្រូវដល់ក្មេង ដែលអាចធ្វើឱ្យក្មេងងាយប្រឈមនឹង៖

 • ពុកធ្មេញ ដង្កូវស៊ីធ្មេញ
 • រលាកត្រចៀក
 • ប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលអនាគត។

ស្ករចែកចេញជា៖

 • monosaccharides (glucose, fructose, galactose etc) and
 • disaccharides (sucrose, lactose, maltose)
 • Polysaccharides (complex) មានដូចជា Starch, fiber, glycogen, dextrin, gum etc.

តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ

 • 10-15 g នៃជាតិស្ករ ក្នុងមួយគីឡូនៃទម្ងន់រាងកាយ

ប្រភព៖ ធញ្ញជាតិ បន្លែ និងផ្លែឈើ សណ្ដែក ។ល។

ស្ករដែលមិនសូវមានខ្លាញ់ ដូចជា monosaccharides and disaccharides អាចជួយការពារពីការពុកឆ្អឹង ធាត់ និងជម្ងឺសរសៃឈាមបេះដូង។

Reference:

-PEDIATRIC NUTRITION

-Incorporating National and International Recommendations (IAP, NNF, GOI’s DOWCD, BPNI, FOGSI, ICMR, AAP, IPA, NFI, IBFAN, WABA,ACASH, UNICEF, WHO, etc.) Second Edition

For children from 3 to 9 Years

Baby Formula Milk From The Netherlands 100%

We offer complete nutrition to support the optimal growth and development of babies and children. Premium infant formula milk from Holland.