ម៉ាស្សាងាយៗសោះ តែអាចជួយអូនបត់ជើងស្រួលបានយ៉ាងប្រសើរ!
ម៉ាស្សាងាយៗសោះ តែអាចជួយអូនបត់ជើងស្រួលបានយ៉ាងប្រសើរ!

ម៉ាស្សាងាយៗសោះ តែអាចជួយអូនបត់ជើងស្រួលបានយ៉ាងប្រសើរ!

កូនអ្នកបត់ជើងស្រួលទេ? ប្រសិនជាអ្នកសង្កេតឃើញកូនអ្នកបត់ជើងធំមិនទៀងទាត់ ឫ មិនញឹកញាប់ អ្នកអាចសាកល្បងវិធីសាស្រ្តម៉ាស្សាលើពោះ ឫ ងូតទឹកក្ដៅឧណ្ហៗដែលវាអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈទល់លាមកបានមួយកម្រិត។

  • ម៉ាស្សារបៀបធាក់កង់

មុនទារកនិងកុមារអាចចេះហាត់ប្រាណដោយខ្លួនឯង អាណាព្យាបាលអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណថ្នមៗលើរាងកាយពួកគេ។ អាណាព្យាបាលអាចចាប់កាន់ជើងទាំងសងខាងរបស់ក្មេង រួចរុញទៅមុខទៅក្រោយដែលកាយវិការបែបនេះជួយដល់ចលនាពោះវៀន និងសាច់ដុំពោះរបស់ក្មេង ដែលវាជួយដល់ការបញ្ចេញលាមកនិងបំបាត់ហើមពោះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

  • វារ និងដើរជុំវិញ

ដាក់ទារកឱ្យវារទៅវិញទៅមកក៏ជាលំហាត់ប្រាណដ៏ល្អប្រសើរមួយដែរ ​ដោយវាជួយដល់ការធ្វើចលនា និងការពង្រឹងលើសាច់ដុំ ព្រមទាំងការធ្វើចលនារបស់ពោះវៀនក្មេងថែមទៀតផង។

  • ងូតទឹកក្ដៅឧណ្ហៗ និងម៉ាស្សា

ការងូតទឹកក្មេងជាមួយទឹកក្ដៅឧណ្ហៗជួយដល់ចលនាពោះវៀនក្មេង និងកាត់បន្ថយភាពមិនស្រួលខ្លួនបង្កដោយការទល់លាមក។ មួយវិញទៀតការម៉ាស្សាលើពោះថ្នមៗជារាងរង្វង់ ឫ ទ្រនិចនាឡិកាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងការជួយដល់ចលនាពោះវៀនដំណើរការបានល្អក្នុងការបញ្ចេញលាមកមកខាងក្រៅ។

ប្រភព៖mommysbliss.comwww.reuters.com

For children from 3 to 9 Years

Baby Formula Milk From The Netherlands 100%

We offer complete nutrition to support the optimal growth and development of babies and children. Premium infant formula milk from Holland.