ងូតទឹកយប់ធ្វើឱ្យកូនថ្លោស ដូចចាស់ពីដើមថាមែនទេ
ងូតទឹកយប់ធ្វើឱ្យកូនថ្លោស ដូចចាស់ពីដើមថាមែនទេ

ងូតទឹកយប់ធ្វើឱ្យកូនថ្លោស ដូចចាស់ពីដើមថាមែនទេ

ម៉ាក់ៗដែលមានម្ដាយ ឫ មនុស្សចាស់នៅក្នុងផ្ទះ ជៀសមិនផុតពីការប្រដែរប្រដៅមិនឱ្យងូតទឹកពេលយប់ឡើយដោយពួកគាត់ជឿថា​ ការងូតទឹកយប់អាចធ្វើឱ្យកូនក្នុងផ្ទៃថ្លោសនិងម្ដាយពិបាកសម្រាលកូន។

ផ្អែកតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញ ការងូតទឹកពេលយប់គ្មានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យទារកថ្លោសខ្លាំងដូចជំនឿចាស់បុរាណនោះទេ។ តែការងូតទឹកនេះអាចជួយឱ្យស្រ្តី៖

  • គេងលក់ស្រួល
  • មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយ
  • និងកាត់បន្ថយការមិនស្រួលខ្លួនថែមទៀតផង។

ផ្ទុយមកវិញ ភាពថ្លោសនៃទារកក្នុងផ្ទៃអាចបណ្ដាលមកពី របបអាហាររបស់ម្ដាយក្នុងអំឡុងពេលពរពោះ កត្តាហ្សែន សុខភាពរបស់ម្ដាយជាដើម។

បន្ថែមពីលើនេះ ភាពថ្លោសខ្លាំងរបស់ទារកក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាទាំងនេះ មានដូចជា៖

  • ស្រ្តីមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ
  • ទំហំនិងកម្ពស់របស់ឪពុកម្ដាយ
  • ហួសថ្ងៃសម្រាលចាប់ពី២សប្ដាហ៍ឡើង
  • ស្រ្តីធាត់ខ្លាំងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ ឫ តាំងពីមុនពេលមានផ្ទៃពោះ
  • ស្រ្តីមានអាយុលើសពី៣០ឆ្នាំ ។ល។

ប្រភព៖www.thehealthsite.comwww.mayoclinic.org

For children from 3 to 9 Years

Baby Formula Milk From The Netherlands 100%

We offer complete nutrition to support the optimal growth and development of babies and children. Premium infant formula milk from Holland.